DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Texty

Harmonie - odkazy

Staré Řecko
http://www.youtube.com/watch?v=elERNFoEf3Y
synagogální zpěv
http://www.youtube.com/watch?v=M1x_8OXDj8s
Gregoriánský chorál
http://www.youtube.com/watch?v=Aoj2kGBddRA
Svatý Václave
http://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I
organum
http://www.youtube.com/watch?v=lhY_N7lp0jE
discantus
http://www.youtube.com/watch?v=pnX4bNpVomI
Vitry
http://www.youtube.com/watch?v=hpaZRW9A80s
Landini
http://www.youtube.com/watch?v=_guhqPlFnt8
Machaut
http://www.youtube.com/watch?v=AnrOXGUPfB0&list=PL1B7AAA0A06EABD4B
Bojovníci
http://www.youtube.com/watch?v=SiYzysQKqGI
Dufay
http://www.youtube.com/watch?v=bAQ2pBXZ6GU
Ockeghem
http://www.youtube.com/watch?v=kM9thXuECpA
Speciálník Královéhradecký
http://www.youtube.com/watch?v=oYfZAqYNH7U
Harant
http://www.youtube.com/watch?v=-utr8qWakX0&list=PL8RSIFHkzKWXkIqpUBff0lARqKf3kyiai&index=3
Palestrina
http://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8
Gesualdo
http://www.youtube.com/watch?v=RiGAWOOltyg
Stravinskij: Monumentum
http://www.youtube.com/watch?v=VsSZk0vgp7E
Jannequin
http://www.youtube.com/watch?v=XIQG0iKrTfU
Handl-Gallus
http://www.youtube.com/watch?v=5R-uwwRHhJo
Monteverdi
http://www.youtube.com/watch?v=SlAfPxyoUgM
Dowland
http://www.youtube.com/watch?v=Wyr1qlN8qiM
Schubert: Smrt a dívka
https://www.youtube.com/watch?v=z42GrmR4U2Y
Wagner: Tristan a Isolda (přechod k dodekafonii)
http://www.youtube.com/watch?v=J-qoaioG2UA
Dvořák (pentatonika ~ pregnantnost odklonu od 12ti-tónového totálu)
http://www.youtube.com/watch?v=pV-kbAydcwk
Stravinskij: Svěcení jara
http://www.youtube.com/watch?v=02tkp6eeh40&list=RD02tkp6eeh40#t=17
Schoenberg
http://www.youtube.com/watch?v=KsIATAaR-X0
Debussy
http://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8
Bartók: housle sólo
http://www.youtube.com/watch?v=HnAkfSnQ2sU
Modrovous
http://www.youtube.com/watch?v=Tllv7GMJuAk&list=RDTllv7GMJuAk#t=28
Chaun
http://www.youtube.com/watch?v=cRmsIRcwfhI
Kopelent
http://www.youtube.com/watch?v=6qmj8cw9bsg
Kurtág
http://www.youtube.com/watch?v=u0N8cqEbLyQ
Kurtág osobně (45 hrají Bacha)
http://www.youtube.com/watch?v=g319gW5_O0o
Sciarrino
https://www.youtube.com/watch?v=RhXNIrQJR80
Hindemith
http://www.youtube.com/watch?v=uATlfSBzekM
Šostakovič
http://www.youtube.com/watch?v=3m5ohobcKb8
Krejčí
http://www.youtube.com/watch?v=cCtV0xo8wQY
Messiaen
http://www.youtube.com/watch?v=L1Qxixombe0
Johanka1 – obžaloba
http://www.youtube.com/watch?v=1SmClKQ77ms
Johanka2
http://www.youtube.com/watch?v=W4T3jO1WMmM&list=PLAVwxwWKn4o94Dkjro9NybAbQcC1eyWQ5
Johanka3
http://www.youtube.com/watch?v=yIkxsf3-0D8&list=PLAVwxwWKn4o94Dkjro9NybAbQcC1eyWQ5&index=3
Hrubešová
http://www.youtube.com/watch?v=2NIL3ShTh1Y
Webern
http://www.youtube.com/watch?v=sXE8ha8-Xx4
Mahler
http://www.youtube.com/watch?v=U5A5tFyXQio
Orff
http://www.youtube.com/watch?v=WkLD2cFSTyk
Bořkovec
http://www.youtube.com/watch?v=Mk_ODwpsmrA

 

Jednotlivé příspěvky v této rubrice vyjadřují osobní stanovisko jejich autorů  a nejsou oficiálním stanoviskem Českého klubu skeptiků Sisyfos. Primárně mají sloužit k informování o jednotlivých tématech do diskuse  v rámci pravidelných pátečních přednášek. Jednotlivé příspěvky nepodléhají ani věcné ani formální korektuře a jsou publikovány v podobě dodané autorem. Příspěvky nesmějí porušovat platné zákony České republiky ani dobré mravy. Takové příspěvky nebudou zveřejňovány. Žádáme autory článků, aby je dodávali v textovém editoru MS WORD, nejlépe v bezpatkovém písmu. Za věcnou i jazykovou správnost odpovídá autor. Příspěvky jsou vyřazovány na časové ose od aktuálního k nejstaršímu.

________________________________________________________________________________________________

11.10. 2013

Právě vyšla kniha autorů: Kutílek, Landgráfová, Navrátilová, Homo adaptabilis, nakladatelství Dokořán.

 

28.09.2009

Před několika dny zemřel PhDr. Zdeněk Eis CSc., psycholog, sociolog, zakladatel a ředitel první Linky důvěry v ČR. Chodíval na naše páteční schůzky pravidelně hlavně v prvních létech po jejich založení a pro nás "pátečníky" byl velkým přínosem lidsky a odborně. Na naší minulé schůzce jsme na něj společně vzpomínali a přikládáme pro ostatní pátečníky autentický životopis, laskavě poskytnutý jeho rodinou. Čest jeho památce!

IMG.pdf (914 KB) 

(verchar)

22.06.2009

Zajímavý článek k celosvětové ekonomické KRIZI a její prognóza

Prominentní prognostik: krizi způsobil "ksindl z Wall Street"

(verchar)

22:06.2009

ČLÁNEK v AJ ve vědeckém časopisu ACTA VŠFS - Doc. Ing. Radim Valenčík a RNDr. Petr Budínský, CSc.

REDISTRIBUČNÍ SYSTÉMY, KŘÍŽOVÉ KOALICE MEZI NIMI A KOMPLEXY MEMŮ ZABEZPEČUJÍCÍ JEJICH ODOLNOST

acta-2009-01.pdf (1297 KB) 

(verchar)

22.06.2009

NOVÁ KNIHA Doc. Ing. Radima Valenčíka, CSc.  TEORIE HER A REDISTRIBUČNÍ SYSTÉMY

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4033

                              (verchar)

22.06.2009

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY NA TRHU

Titul: Evropská diplomacie v historických souvislostech od počátků do vypuknutí první světové války

Autor: Tomáš Teplík

Ing. Tomáš Teplík, CSc. je ekonomický a politický analytik, poradce, s rozsáhlými zkušenostmi z praktické ekonomické sféry. Zároveň přednáší dějiny diplomacie a aktuální otázky mezinárodních vztahů na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Kniha (922 stran) vznikla na základě autorových zkušeností z vysokoškolské přednáškové činnosti. Hlavním impulsem byl poznatek, že úroveň znalostí podstatné části současných českých vysokoškolských studentů z disciplíny, která je nezbytně nutná pro jejich orientaci ve vývoji a vnitřní zájmové struktuře Evropy jako nového životního a pracovního prostoru, zdaleka neodpovídá ani jejich potřebám, ani jejich mimořádnému živému zájmu.

Autor se proto rozhodl sepsat práci, v níž by hutným a dynamickým, ale i srozumitelným a poutavým způsobem vyložil prakticky veškeré klíčové momenty evropských dějin, jakož i diplomatických aktivit jako jednoho z hlavních nástrojů jejich prosazování.

Jedním z hlavních cílů, které autor u čtenářů (a vůbec nejde jen o studenstvo) sledoval, je - zvládnutí údajů faktografických - osvojení si takového přístupu k dané problematice, který bude trvale naplňovat dva principy, které jsou nejen přirozené, ale přímo zásadní: princip souvislostí a princip vývojové kontinuity.

Fakta nijak zásadněji nehodnotí ani neinterpretuje, pouze je uvádí; tím samozřejmě čtenáře vybízí, aby si je vyhodnotil či interpretoval sám či aby o nich začal diskutovat. Řada momentů v knize bude pro čtenáře možná mít také efekt demytizace.

V závěru knihy (v rozsahu cca 50 stran) jsou rejstříky užitých jmen a pojmů, a to Jmenný rejstřík, Rejstřík diplomatických aktů a Rejstřík ozbrojených srážek. U všech jmen (pojmů) jsou uvedeny letopočty.                                                           (verchar)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06. 2008

Vložen polemický, kritický text RNDr. Jaroslava Máchy, CSc. k terciárnímu vzdělávání, jak je publikováno ve znění Bílé knihy viz portál MŠMT ČR. Příspěvek velmi vhodný k zamyšlení a případné diskusi. Další příspěvky do diskuse jsou vítány, zejména reflexe zastánců tohoto dokumentu (doc. Radim Valenčík, CSc.).

Terciarni_vzdelavani.doc (79 KB)       bilakniha.pdf (5690 KB)  

25.04. 2008

Vložen odkaz na nový příspěvek Marka Matějky. Otištěno v příloze Kariéra Speciál HN ze dne 17.04. 2008.

http://kariera.ihned.cz/c4-10076240-24089460-q00000_detail-absolvents-summa-cum-laude 

 

23.04. 2008

Vložen odkaz na nový příspěvek Marka Matějky. Otištěno v příloze Kariéra Speciál HN ze dne 21.03. 2008.

http://kariera.ihned.cz/c4-10076240-23468130-q00000_detail-jaka-dovednost-je-pro-manazera-nejdulezitejsi

 

18.03. 2008

Příspěvek přítele Ing. Jana Čepka.

M-Einstein.doc (22 KB)  

 

 

 

20.10. 2007

Zveřejňujeme příspěvek kolegy Ing. Zdeňka Trinkewitze, jenž je volnou reakcí na text přítele Jana Čepka o bezvěrectví. V této souvislosti si dovolím doporučit ku přečtení stať  Friedricha A. von Hayeka: Intelektuálové a socialismus. Vyšlo v publikaci s názvem Kořeny euroamerické civilizace v roce 1993, nakladatelství Prostor v překladu Ing. Tomáše Ježka. 

Moralka-_spontanni_rad.pdf (31 KB)

 

11.10. 2007

Zveřejňujeme zajímavý text přítele Ing. Jana Čepka, který je prvním poprázdninovým příspěvkem jednoho ze skalních pátečníků. Předkládané téma nepochybně může iniciovat diskusi na nejednom ze setkání pátečníků.

Bezverectvi_na_pokracovani.pdf (39 KB)

27.06. 2007

Připojuji text, na který jsem narazil na internetu. Osobně ho považuji za dobře zpracovaný a zajímavý, proto ho zveřejňuji i pro širší plénum. Snad zaujme i některé další pátečníky. Text je převzat v původní podobě bez jakýchkoli úprav. (marmat)

elipsa+substituce.rtf (126 KB)

 

14.05. 2007

Připojujeme odkaz na polemický rozhovor mezi Ivanem Odillo Štampachem a Jiřím Dolejšem s názvem: Jsou klasická marxistická paradigmata překonána?. Publikováno v Literárních novinách v rubrice Spor v čísle 13 letošního roku.

http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=3447

 

 

11.05. 2007

V příloze se můžete seznámit se zajímavou úvahou kolegy PhDr. Zdeňka Jonáka. Autor je Autor je pravidelným účastníkem pátečních setkání a je členem předsednictva Českého klubu skeptiků Sisyfos.

fenomen_kniha.pdf (40 KB)

 

07.05. 2007

Kolega RNDr. Petr Brodský předkládá k obecné diskusi článek z Lidových novin, jenž je přiložen níže. Diskuse je možná v rámci Fora na tomto WEBU. Autor je pravidelným účastníkem pátečních setkání a je členem předsednictva Českého klubu skeptiků Sisyfos.

diskuse_brodsky.pdf (40 KB)

 

06.05. 2007

Dalším článem v příloze je úvaha Ing. Jana Čepka s názvem "Budeme někdy věcně debatovat o socialismu?". Tento nepochybně provokativní titulek vyvolává u široké veřejnosti často emocionálně zabarvené reakce. Pokusme se o kvalifikované argumenty, které nastolí jednotlivé odpovědi na položenou (nikoli pouze řečnickou otázku). Autor je častým hostem pátečních setkání a je aktivním členem Volné myšlenky ČR.

socialismus.pdf (66 KB)

 

02.05. 2007

V příloze naleznete článek PhDr. Marka Matějky věnovaný filosofické antropologii z pohledu historika filosofie. Autor je pravidelným účastníkem pátečních setkání a je členem předsednictva Českého klubu skeptiků Sisyfos. 

Filosoficka_antropologie.pdf (157 KB)

 

30.04. 2007

V příloze můžete nalézt článek o globálním oteplování z pera prof. Miroslava Kutílka. Na toto téma přednese kolega Kutílek i svou přednášku v Akademii věd ČR 16.5. 2007 viz Aktuality. Autor je pravidelným účastníkem pátečních setkání a je členem předsednictva Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Globalni_oteplovani_klima_minulost_CEP_2007.pdf (124 KB)

 

28.04. 2007

V příloze nalezenete článek kolegy MUDr. Petra Sadílka s názvem Skeptičtí versus jurodiví otištěný v Terra Libera. Jedná se podle slov autorových o jakýsi "manifest skepticismu." Autor je pravidelným účastníkem pátečních setkání a je řádným členem Českého klubu skeptiků Sisyfos.

 manifest.pdf (97 KB)  

________________________________________________________________________________________________

Autorské články psané z pozice racionální reflexe jak přírodovědné, tak společenské reality naleznete na internetové stránce Českého klubu skeptiků Sisyfos.